Tầm nhìn

  • Năm 2017 phát triển, xúc tiến thương mại, xây dựng công ty thành hệ thống tự vận hành. Kế hoạch 3 năm Bạn Xứng Đáng trở thành nơi kết nối của 1 triệu thương hiệu Việt Nam và trên thế giới, thành cộng đồng chung của các doanh nhân và thương hiệu trên toàn cầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BỘ PHẬN TƯ VẤN

HOTLINE (08) 6259 0716

Ms. PHATA 0903 015 610

Ms. LAN 0908 088 345

LỊCH ĐÀO TẠO

BẠN XỨNG ĐÁNG GIÀU CÓ

Ngày 06-07/08/2016

Xem thêm

QUẢNG CÁO FACEBOOK

Ngày 22-23/10/2016

Xem thêm

THU PHỤC ĐÁM ĐÔNG

Ngày 28-30/10/2016

NHÀ ĐÀO TẠO KIM CƯƠNG

Ngày 04-06/11/2016

GREAT COMPANY

Ngày 18-20/11/2016

AUTO BUSINESS

Ngày 25-27/11/2016

GOOGLE ADWORDS

Ngày 03-04/12/2016

SEO

Ngày 17-18/12/2016